Our Visions Our Visions

Tầm nhìn - sứ mệnh

tầm nhìn

Trở thành đơn vị dẫn đầu về sản xuất thuốc và vật tư y tế tiên tiến, hiệu quả cao tại Việt Nam.

sứ mệnh

Chăm sóc sức khỏe nhân dân

Giá trị cốt lõi

Tiên phong
  • Tiên phong nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm ít doanh nghiệp nghiên cứu, sản phẩm sắp hết và tiến tới các sản phẩm đang còn pattant làm giảm chi phí y tế của người bệnh và tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp.
  • Tiên phong nghiên cứu các sản phẩm phục vụ nhu cầu cấp thiết để điều trị của người dân.
  • Tiên phong đầu tư và sử dụng máy móc thiết bị hiện đại để tăng năng xuất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, giảm nhân công.
Sáng tạo
  • Sáng tạo ra giá trị mới bằng các sản phẩm mới, đóng gói mới, dịch vụ mới từ đó sinh ra lợi ích mới thì công ty mới có thể phát triển
  • Sáng tạo ra quy trình sản xuất mới gia tăng chất lượng, rút ngắn thời gian, giảm chi phí điện năng, giảm nhân công, giảm vật tư từ đó tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.
  • Sáng tạo để sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn với nguồn lực không đổi.
Dịch vụ vượt trội
  • Khách hang là nguồn sống của doanh nghiệp. Dịch vụ vượt trội tạo ra giá trị gia tăng cho khách hang. Khách hàng tốt – công ty chúng ta sẽ tốt.
  • Dịch vụ vượt trội bao hàm thực hiện đúng, đủ và nhiều hơn các cam kết với khách hàng bao gồm: Chất lượng SP, Nhanh nhất, nhiều thông tin nhất, giảm chi phí cho khách hàng nhiều nhất.